THÀNH VIÊN
GN HOLDINGS VIỆT NAM

Giới Thiệu

Được thành lập từ năm 2021, Gn Holdings Việt Nam tập trung hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Là thành viên thứ 3 của Gn holings Vietnam, Gn holdings tăng cường sức mạnh chuỗi dịch vụ toàn diện của hệ thống và góp phần tối ưu giá trị dịch vụ cung cấp ra thị trường. Thừa hưởng hệ giá trị cốt lõi, nền tảng và những lợi thế từ chuỗi dịch vụ của Gn holings Vietnam, Gn holdings mang đến cho đối tác, khách hàng giải pháp đầu tư an toàn và cạnh tranh. Được dẫn dắt bởi Ban lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản, cùng đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, Gn holings Việt Nam đang từng bước mở rộng quy mô công ty, phạm vi hoạt động để đáp ứng nhu cầu thị trường, đối tác và khách hàng. Dưới đây là các thành viên Gn Holidngs Việt Nam

THÀNH VIÊN GN HOLDINGS VIỆT NAM

GN Initiative Logo

GN INITIATIVE

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

GN Holdings Logo Circle

GN HOLINGS

CHINH PHỤC MỌI THỬ THÁCH

GN Academy 512px

GN ACADEMY

NƠI TINH HOA HỘI TỤ