1. Mạng đô thị MAN là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
  1. Đáp án đúng là: Metropolitan Area Network.
 2. Mạng ARPANET hình thành vào khoảng năm nào?
  1. Đáp án đúng là: 1969
 3. OSP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
  1. Đáp án đúng là: Online Service Provider.
 4. TCP/IP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
  1. Đáp án đúng là: Transmision Control Protocol/ Internet Protocol.
 5. Mạng cục bộ LAN là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
  1. Đáp án đúng là: Local Area Network.
 6. ICP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
  1. Đáp án đúng là: Internet Content Provider.
 7. Khi nói về chức năng của các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam, có 2 phát biểu như sau: PB1: OSP cấp quyền truy cập Internet qua mạng viễn thông và các dịch vụ như: Email, Web, FTP, Telnet, Chat. PB2: ICP cung cấp các thông tin về: kinh tế, giáo dục, thể thao, chính trị, quân sự (thường xuyên cập nhật thông tin mới theo định kỳ) đưa lên mạng. Hỏi khẳng định nào sau đây là đúng?
  1. Đáp án đúng là: PB1 sai, PB2 đúng.
 8. Internet được hình thành từ dự án nào sau đây?
  1. Đáp án đúng là: Từ một dự án nghiên cứu của Bộ quốc phòng Mỹ.
 9. IXP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
  1. Đáp án đúng là: Internet Exchange Provider.
 10. Khi nói về chức năng của các nhà cung cấp dịch vụ Internet ở Việt Nam, có 2 phát biểu như sau: PB1: IAP có thể thực hiện cả chức năng của ISP nhưng ngược lại thì không. PB2: ICP cung cấp các dịch vụ trên cơ sở ứng dụng Internet như: mua bán qua mạng, giao dịch ngân hàng, tư vấn, đào tạo… Hỏi khẳng định nào sau đây là đúng?
  1. Đáp án đúng là: PB1 đúng, PB2 sai.
 11. Khẳng định nào sau đây là sai?
  1. Đáp án đúng là: Internet là từ viết tắt của International Terminal Network
 12. Việt Nam hòa vào mạng Internet toàn cầu vào khoảng năm nào?
  1. Đáp án đúng là: 1997
 13. HTML là tên viết tắt của cụm từ nào?
  1. Đáp án đúng là: HyperText Markup Languages.
 14. Mạng diện rộng WAN là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
  1. Đáp án đúng là: Wide Area Network.
 15. Thuật ngữ “Internet” xuất hiện lần đầu vào khoảng năm nào?
  1. Đáp án đúng là: 1974
 16. Khẳng đinh nào sau đây là đúng khi nói về DSL đối xứng?
  1. Đáp án đúng là: Có tốc độ download và upload bằng nhau và đều ở mức cao.
 17. Có 2 khẳng định sau: KĐ1: là loại hình kết nối Internet tốc độ cao KĐ2: luôn trong trạng thái kết nối 24/24. Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về phương thức kết nối Internet băng rộng?
  1. Đáp án đúng là: KĐ1 đúng, KĐ2 đúng.
 18. Cho 2 khẳng định sau: KĐ1: DSL bất đối xứng có tốc độ tải xuống (download) chậm. KĐ2: DSL bất đối xứng có tốc độ tải lên (upload) nhanh.
  1. Đáp án đúng là: KĐ1 sai, KĐ2 sai.
 19. Đâu là một địa chỉ IPv4 không hợp lệ?
  1. Đáp án đúng là: 256.168.254.50
 20. Trong các công nghệ dưới đây thì đâu không phải là công nghệ “DSL bất đối xứng“?
  1. Đáp án đúng là: IDSL
 21. Địa chỉ IPv4 có cấu trúc như thế nào?
  1. Đáp án đúng là: A.B.C.D
 22. Có mấy phiên bản địa chỉ IP?
  1. Đáp án đúng là: 2
 23. Phương thức kết nối nào là chậm nhất trong số các công nghệ truy cập Internet?
  1. Đáp án đúng là: Quay số qua mạng điện thoại (Dial-up).
 24. Trong các tên dưới đây đâu là 1 tên miền hợp lệ?
  1. Đáp án đúng là: neu.edu.vn
 25. Trong cách biểu diễn địa chỉ IPv4 được chia thành bao nhiêu octet?
  1. Đáp án đúng là: 4
 26. Đâu không phải là 1 bộ giao thức kết nối mạng ?
  1. Đáp án đúng là: HTML
 27. Đáp án đúng là: HTML
  1. Đáp án đúng là: Address Resolution Protocol.
 28. Đâu là tên của trình duyệt Web?
  1. Đáp án đúng là: Internet Explorer.
 29. Tất cả các Web Server đều hiểu và chạy được file nào?
  1. Đáp án đúng là: *.htm
 30. Đâu là một phương thức kết nối Internet?
  1. Đáp án đúng là: Leased-Line
 1. Khi sử dụng công cụ tìm kiếm Google, nếu muốn kết quả trả về là các trang Web vừa chứa cụm từ: kinh tế, vừa chứa cụm từ quốc dân thì trong ô tìm kiếm bạn nhập vào từ khóa nào sau đây?
  1. Đáp án đúng là: “kinh tế” +“quốc dân”;
 2. FTP là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
  1. Đáp án đúng là: File Transfer Protocol.
 3. Trong các giao thức sau giao thức nào là giao thức cung cấp khả năng truy nhập từ xa vào các máy tính khác?
  1. Đáp án đúng là: Telnet.
 4. Khi sử dụng các dịch vụ Webmail, khẳng định nào sau đây là đúng?
  1. Đáp án đúng là: Vấn đề bảo mật thư hoàn toàn phụ thuộc vào nhà cung cấp.
 5. NFS là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
  1. Đáp án đúng là: Network File System.
 6. Anh Minh muốn gửi một bức thư điện tử tới chị Nga. Anh Minh sẽ điền địa chỉ email của chị Nga vào trong ô nào dưới đây?
  1. Đáp án đúng là: To
 7. Dịch vụ Telnet là gì?
  1. Đáp án đúng là: Là dịch vụ cho phép người sử dụng kết nối đến một máy chủ ở xa để sử dụng máy tính đó như máy của mình.
 8. Trong quá trình duyệt Web, bạn không thể thực hiện thao tác nào dưới đây?
  1. Đáp án đúng là: Chỉnh sửa nội dung trang Web.
 9. Khi sử dụng công cụ tìm kiếm Google, nếu muốn kết quả trả về là các trang Web chỉ chứa cụm từ: kinh tế quốc dân, thì trong ô tìm kiếm bạn nhập vào từ khóa nào sau đây?
  1. Đáp án đúng là: “kinh tế quốc dân”,
 10. Trong ô tìm kiếm nếu bạn gõ vào: Kinh tế quốc dân thì kết quả trả về sẽ là gì?
  1. Đáp án đúng là: Chỉ có các trang có từ Kinh, các trang có từ tế, các trang có từ quốc và các trang có từ dân sẽ được hiển thị.
 11. Mục nào trong cấu trúc của một email mô tả ngắn gọn nội dung của email?
  1. Đáp án đúng là: Subject
 12. Hệ thống thư điện tử được chia làm hai phần: MUA và MTA. MTA là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
  1. Đáp án đúng là: Message Transfer Agent.
 13. Đâu là 1 bộ giao thức hệ thống file phân tán (được phát triển bởi Sun Microsystems) cho phép truy xuất file đến các thiết bị ở xa như 1 đĩa cứng trên mạng?
  1. Đáp án đúng là: NFS
 14. Chương trình nào dưới đây KHÔNG cho phép bạn gửi và nhận thư điện tử?
  1. Đáp án đúng là: IDM
 15. Đâu là nhược điểm của các dịch vụ thư điện tử trên web (webmail)?
  1. Đáp án đúng là: Tổng dung lượng tệp tin đính kèm theo thư mỗi lần gửi bị giới hạn.
 16. LMS là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
  1. Đáp án đúng là: Learning Management System.
 17. Trong quá trình sử dụng diễn đàn lớp học, sinh viên KHÔNG thể thực hiện thao tác nào dưới đây?
  1. Đáp án đúng là: Xóa chủ đề thảo luận.
 18. Trong quá trình phát triển E-learning, ở giai đoạn 1984-1993, có thể tạo ra các bài giảng có tích hợp hình ảnh và âm thanh dựa trên công nghệ CBT. CBT là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?
  1. Đáp án đúng là: Computer Based Training.
 19. Chọn phát biểu SAI?
  1. Đáp án đúng là: E-learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập không dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.
 20. Theo Sloan Consortium lớp học nào dưới đây được coi là lớp học sử dụng công nghệ Internet?
  1. Đáp án đúng là: Lớp học có 1-29% nội dung được truyền tải qua Internet.
 21. Trong số các đặc điểm sau, đâu không phải là đặc điểm của hệ thống E-Learning?
  1. Đáp án đúng là: Không linh hoạt về khối lượng kiến thức cần tiếp thu.
 22. Khi nói về mô hình chức năng hệ thống, có 2 phát biểu như sau: PB1: LMS là một hệ thống dịch vụ quản lý việc phân phối và tìm kiếm nội dung học tập cho người học. PB2: LMS lấy thông tin về vị trí của khoá học từ LCMS và về các hoạt động của sinh viên từ LCMS. Hỏi khẳng định nào sau đây là đúng?
  1. Đáp án đúng là: PB1 đúng, PB2 đúng.
 23. Trong quy trình học tập E-learning của sinh viên, ở bước Học tập gồm có bốn hoạt động chính, đó là những hoạt động nào?
  1. Đáp án đúng là: Tiếp thu bài giảng; Tương tác; Luyện tập; Kiểm tra và thi kết thúc môn học.
 24. Theo định nghĩa của Compare Infobase Inc thì E-Learning là gì?
  1. Đáp án đúng là: E-learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.
 25. Chữ E trong cụm từ E-learning là viết tắt của từ tiêng Anh nào dưới đây?
  1. Đáp án đúng là: Electronic
 26. Trong quá trình trao đổi và giải đáp thắc mắc, yếu tố nào sau đây KHÔNG phải là ưu điểm khi sử dụng diễn đàn?
  1. Đáp án đúng là: Bạn không có được câu trả lời ngay tức khắc.
 27. Mô hình SCORM do tổ chức nào đưa ra?
  1. Đáp án đúng là: Viện nghiên cứu công nghệ giáo dục từ xa (ADL).
 28. Theo Sloan Consortium thì lớp học áp dụng Internet ở mức nào KHÔNG phải là lớp học E-learning?
  1. Đáp án đúng là: Nhóm A và nhóm B.
 29. Theo quan điểm của cơ sở đào tạo, đâu KHÔNG phải là ưu điểm khi chuyển đổi các khoá học truyền thống sang khoá học e-learning?
  1. Đáp án đúng là: Lợi ích của việc học trên mạng vẫn chưa được khẳng định.
 30. Đâu không là mục đích khi phổ biến mục tiêu học tập trong e-learning?
  1. Đáp án đúng là: Để bạn biết được giảng viên nào sẽ giảng dạy.
Bình luận của bạn
  NHẬN BÁO GIÁ NHANH
  Viber Chat
   
  Zalo Chat
   
  0905567028